Biografia / Losy / Dzieje Wokulskiego w punktach

| 2 września 2015
 1. Rozpoczęcie pracy w winiarni u Hopfera w wieku 20 lat.
 2. Poznanie Ignacego Rzeckiego w 1857 lub 1858 roku.
 3. Rozpoczęcie nauki w Szkole Przygotowawczej.
 4. Kontynuacja nauki w Szkole Głównej.
 5. Po upływie roku przerwanie edukacji w Szkole Głównej z powodu zaangażowania się w powstaniu styczniowym.
 6. Zsyłka do Irkucka (Syberia, Rosja) za udział w powstaniu styczniowym.
 7. Działalność naukowa podczas zsyłki.
 8. Powrót z zesłania w 1870 roku z dyplomem naukowca.
 9. Poszukiwanie pracy w Polsce przez pół roku.
 10. Znalezienie pracy jako subiekt w sklepie u Mincla.
 11. Po roku pracy w sklepie ożenek z wdową po Minclu.
 12. Przejęcie obowiązków zarządcy sklepu.
 13. Odziedziczenie sklepu po czterech latach małżeństwa i śmierci Minclowej.
 14. Poznanie Izabeli.
 15. Wyjazd na wojnę do Bułgarii w celu zdobycia majątku na dostarczaniu żywności dla wojska rosyjskiego, aby za pomocą pieniędzy wkupić się w łaski Izabeli.
 16. Powrót z Bułgarii z ogromnym majątkiem w wysokości 250 tys. rubli (wyjeżdżał z 30 tys. rubli).
 17. Wykupienie długów Łęckich.
 18. Kupno serwisu Izabeli wystawionego na aukcji.
 19. Budowa drugiego sklepu.
 20. Spacer po Powiślu i udzielenie pomocy dawnego pracownikowi – Wysockiemu.
 21. Udział w kweście kościelnej.
 22. Pomoc prostytutce Mariannie.
 23. Udział w przyjęciu u hrabiny Karolowej, podczas której Wokulski zapoznaje się z prezesową Zasławską.
 24. Otwarcie drugiego sklepu.
 25. Kupno powozu.
 26. Rozpoczęcie nauki angielskiego.
 27. Rozpoczęcie „współpracy” z panią Meliton, która dostarcza Wokulskiemu informacje na temat Izabeli.
 28. Sesja u księcia, na której zostaje podjęta decyzja o założeniu wraz z arystokracją spółki handlującej ze wschodem, którą ma kierować Wokulski.
 29. Poznanie Juliana Ochockiego.
 30. Kupno klacz wyścigowej od baronowej Krzeszowskiej.
 31. Zwycięstwo klacz Wokulskiego w wyścigu i przekazanie nagrody na ręce Izabeli.
 32. Zwycięski pojedynek z baronem Krzeszowskim.
 33. Obiad u Łęckich.
 34. Ofiarowanie finansowego wsparcia Wysockiemu, prostytutce Mariannie i inkasentowi Obermanowi.
 35. Spacer z Izabelą w Łazienkach.
 36. Organizacja aplauzu dla Rossiego.
 37. Kupno kamienicy Łęckich na licytacji za 90 tys. rubli za pośrednictwem starego Szlangbauma.
 38. Przykra rozmowa z Izabelą o kupnie kamienicy, podczas której panna Łęcka atakuje słownie i poniża Wokulskiego.
 39. Niespodziewany wyjazd do Paryża w celu zapomnienia o pannie Łęckiej.
 40. Pobyt w Paryżu, gdzie reprezentuje Suzina w interesach, zwiedza miasto i bawi się życiem, ale nie potrafi zapomnieć o Izabeli.
 41. Poznanie w Paryżu profesora Geista, który pokazuje mu swoje niezwykłe wynalazki.
 42. Wyjazd z Paryża po odczytaniu listu, w którym prezesowa Zasławska prosi, aby pogodził się z Izabelą.
 43. Powrót do Polski i wyjazd do Zasławka.
 44. Przejażdżka konno z wdową Wąsowską.
 45. Przyjemne spacery z Izabelą w lesie zasławskim.
 46. Podróż do Zasławia, żeby na prośbę prezesowej Zasławskiej wyryć na zamkowym kamieniu napis ku pamięci stryja Wokulskiego.
 47. Pomoc Węgiełkowi.
 48. Wyznanie miłości Izabeli w lesie zasławskim.
 49. Wyjazd z Zasławka i powrót do Warszawy.
 50. Sprzedaż dawnej kamienicy Łęckich, którą kupuje baronowa Krzeszowska za 100 tys. rubli.
 51. Pomoc Helenie Stawskiej, której Wokulski zapewnia nowe mieszkanie i dobrze płatną pracę w sklepie u Milerowej.
 52. Sprzedaż sklepu młodemu Szlangbaumowi i przekazanie Rzeckiemu 20 tys. rubli.
 53. Codzienne wizyty u Łęckich.
 54. Raut u państwa Rzeżuchowskich, na którym Wokulski obserwuje, jak Izabela flirtuje z Molinarim.
 55. Regularne odwiedziny u Heleny Stawskiej i prowadzenie z nią długich, miłych rozmów, dzięki którym choć na chwilę zapomina o przykrości wyrządzonej mu przez Łęcką podczas rautu u Rzeżuchowskich.
 56. Przejażdżka z panną Wąsowską, której udaje się przekonać Wokulskiego, że flirt Izabeli z Molinarim nic nie znaczył.
 57. Zaręczyny z Izabelą.
 58. Okazanie litości wobec Maruszewicza, rozdanie premii pracownikom, pomoc Węgiełkowi w organizacji wesela i ślubu z prostytutką Marianną.
 59. Podróż do Krakowa, w trakcie której Wokulski nakrywa Izabelę na flircie ze Starskim i opuszcza pociąg, pogodziwszy się z tym, że jego miłość jest nieszczęśliwa i nie ma szans na spełnienie.
 60. Próba samobójcza na peronie w Skierniewicach, z której w ostatniej chwili zostaje uratowany przez dróżnika Wysockiego.
 61. Depresja Wokulskiego, który na wiele tygodni zamyka się w domu, z nikim się nie widuje, nigdzie nie wychodzi i całe dnie spędza w łóżku.
 62. Całkowite wycofanie się z życia gospodarczego i towarzyskiego.
 63. Wycofanie się ze spółki handlującej z cesarstwem, którą przejmuje młody Szlangbaum.
 64. Brak sensu życia, całkowite zobojętnienie na wszystko, co go otacza.
 65. Rozmowa z Ochockim, która chwilowo pozwala zapomnieć o nieszczęśliwej miłości.
 66. Ponowne pogrążenie się w smutki i samotności.
 67. Rozmowa z panną Wąsowską, która daje Wokulskiemu poczucie, że uwolnił się od Izabeli.
 68. Pożyczenie Ochockiemu pieniędzy na wyjazd zagranicę.
 69. Odrzucenie propozycji pani Wąsowskiej, aby powrócić do tęskniącej za nim Izabeli.
 70. Nagły wyjazd z Warszawy w nieznanym nikomu kierunku i sprzedaż całego majątku młodemu Szlangbaumowi.
 71. Pozostawienie po sobie testamentu, w którym w spadku przekazuje Ochockiemu 140 tys. rubli, Rzeckiemu 25 tys. rubli i Helenie Stawskiej 20 tys. rubli. 5 tys. rubli ofiarowuje służbie i biedakom.
 

2 thoughts on “Biografia / Losy / Dzieje Wokulskiego w punktach

 1. R

  Wokulski był dostawcą żywności armii bułgarskiej, nie handlarzem bronią.

   
  Reply
  1. admin Post author

   Dziękuję za zwrócenie uwagi. Błąd został poprawiony – rzeczywiście Wokulski dostarczał głównie żywność armii, ale nie bułgarskiej, lecz rosyjskiej podczas wojny bałkańskiej w latach 1877-1878.

    
   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *